Het Belgisch stuurbrevet

Het aanvragen van een Belgisch stuurbrevet dient te gebeuren bij een federatie die erkend is door de Federale Overheid, zoals de onze: VVW vzw – E06.

Vereisten

Als aan volgende voorwaarden voldaan is, kan het Belgisch stuurbrevet uitgereikt worden (nieuw KB 2021):
 • minimumleeftijd 16 jaar (deelnemen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest blijft maximum 3 maanden geldig bij de aanvraag)
 • geslaagd in theoretisch gedeelte (examen maximum 3 jaar geleden)
 • geslaagd in de praktijktest (examen maximum 3 jaar geleden)

Aanvraag stuurbrevet

 • U schrijft zich hier in om uw dossier te openen bij VVW vzw, waarna u een ingevuld formulier per e-mail zal ontvangen. Gelieve dit ook te ondertekenen.
 • Het medisch attest dient u door een arts te laten invullen (medisch attest blijft maximum 3 maanden geldig bij de aanvraag). 
 • Attesten van slagen in het theoretische gedeelte toevoegen (examen maximum 3 jaar geleden)
 • Een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
 • Attest van uw praktijktest toevoegen. Hiervoor kan u terecht bij de vaarschool Navivaar, info@navivaar.be (blijft 3 jaar geldig).
 • De administratieve bijdrage om uw stuurbrevet aan te vragen bedraagt €55
  VVW vzw
  BE46 4160 0240 0136
  mededeling: Aanvraag stuurbrevet, naam + voornaam
 • Stuur ons per mail de documenten op naar info@vvw.be of britt@vvw.be

*Wanneer u ons het aanvraagformulier doorstuurt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Theoretisch examen

 • Om in te schrijven voor het theoretisch examen, kunt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer terecht. U plant afzonderlijk een examen in voor het beperkt gedeelte en het aanvullend gedeelte. Per gedeelte (en per examenkans) betaalt u €44 aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. OPGELET: De inschrijving is pas definitief na de betaling.
 • Wanneer u geslaagd bent, bezorgt u het attest aan VVW, britt@vvw.be. 

Tip
Het ideale boek om u voor te bereiden op het examen via zelfstudie is 'Cursus beperkt en algemeen stuurbrevet', te bestellen in onze webshop.

Volgt u liever les in groep? Dan kunt u terecht bij Navivaar voor lessen, zowel in groep als privé. Hier kunt u eveneens terecht voor het opdoen van je praktijkervaring.

De examenleerstof voor het beperkt stuurbrevet en voor het algemeen stuurbrevet vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wil je een proefexamen afleggen, dan kan je dit hier doen:
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder/overzicht-brevetten/beperkt-en-algemeen-stuurbrevet

De praktijktest

 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een erkend praktijktestcentrum, Navivaar.
  • De duurtijd is afhankelijk van het brevet dat u wilt behalen:
   • beperkt en algemeen stuurbrevet (M of S): minstens 1 uur
   • yachtman (M): minstens 6 uur
   • yachtman (MS): minstens 10 uur
   • radarbrevet: minstens 30 minuten
    • We onderscheiden 3 soorten testen:
    • M: motorvaart
    • MS: motorvaart en zeilen (hiervoor geldt een aanvullend onderdeel)
    • S: zeilen
EXAMENDAGEN theoretisch examen:
Berchem:
- van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
- van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
Brussel:
- donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.
Oostende:
- van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
- van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
Namen:
- Maandag: 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.