Wat is een ICC?
Het Internationaal Certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig (ICC) is een internationaal vaarbewijs in bankkaartformaat, onbeperkt geldig in duur, waarmee u in de meeste Europese landen mag varen met een pleziervaartuig.
Het ICC kan aangevraagd worden op basis van een Belgisch vaarbrevet, zonder dat u daar een bijkomend examen hoeft voor af te leggen.

LET WEL: Dit is geen vervanging van het stuurbrevet, je dient dit steeds te bewaren!

Wie kan een ICC bekomen?
U kan een Belgisch ICC bekomen wanneer aan volgende twee voorwaarden is voldaan:
     1. u beschikt over een gepast Belgisch vaarbrevet;
     2. u heeft een Belgisch rijksregisternummer.

Waar kan je een ICC aanvragen?
U kan uw ICC-aanvraag digitaal aanvragen bij VVW vzw. Wij bezorgen het ICC na enkele weken bij u thuis.

Het ICC digitaal aanvragen:
Een ICC kan u aanvragen op onze digitale link. Inloggen kan via itsme of eID.
     >> Denk eraan zo snel mogelijk de betaling uit te voeren via de richtlijnen hieronder <<
  De bijdrage van €77 mag u storten op het rekeningnummer van VVW vzw:
       IBAN: BE46 4160 0240 0136
       BIC: KREDBEBB
       Mededeling: 'ICC aanvraag + uw naam en voornaam'

Zorg voor een digitale versie (jpeg/pdf) van uw Belgische stuurbrevetten!

   Vul de verplichte velden in:
        1. Persoonsgegevens
        2. Vaarbevoegdheid: kruis alle Belgische vaarbewijzen aan waarover u beschikt. Vermeld hiervan het nummer.
        3. Resultaat Type: er zijn verschillende types ICC's
                - ICC (inland) voor het varen op binnenvaartwegen
                - ICC (Coastal) voor het varen op kustwateren
                - ICC IC voor het varen op kust- en binnenwateren

   Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:
        - Volgens de plaats waar men wenst te varen:
                - 'I' (inland): voor de binnenwateren
                - 'C' (coast): voor de kustwateren
       - Volgens het type vaartuig: 
                - 'M' (motor): voor motorboten
                - 'S' (sail): voor zeilboten

VVW behandelt uw aanvraag verder en bezorgt uw ICC bij u thuis.

Meer info?      
03 219 69 69, britt@vvw.be