Het Belgisch Stuurbrevet

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021).

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:
- door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
- een romplengte van meer dan 15m heeft.

Er zijn verschillende soorten vaarbevoegdheidsbewijzen, waarbij de zone waarin het geldig is, verschilt. Sinds januari 2020 is het systeem is modulair opgebouwd.

Beperkt stuurbrevet: geldig in
- de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
- de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)

Algemeen stuurbrevet: geldig in
- de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
- de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
- de Beneden-Zeeschelde
- de havens van de kust
- vanaf het strand tot 6 zeemijl

Brevet yachtman: geldig op zee, maar ook in afgesloten meren.
Brevet yachtnavigator: overal geldig, zelfs tot voorbij 200 zeemijl

Deze brevetten zijn opeenvolgend te behalen. Iemand die bijvoorbeeld een brevet yachtman wenst, zal eerst een algemeen stuurbrevet moeten behalen.

Lees meer over het Belgisch stuurbrevet

ICC (Internationaal vaarbewijs)

Nieuw!
Vanaf 15 juni 2021 kan je je ICC-aanvraag indienen via een digitale applicatie. Deze manier van aanvragen is gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.
Inloggen kan gewoon via itsme of eID. 

De wetgeving rond ICC-brevetten is uitgebreid. Naast personen met een pleziervaart- of beroepsbrevet binnenvaart kunnen nu ook zeevarenden, bijvoorbeeld officieren in de koopvaardij of schippers in de visserij, een ICC-brevet aanvragen.

Het ICC is een document, vergelijkbaar met uw identiteitskaart, waarmee u in het buitenland kan aantonen dat u over de nodige brevetten beschikt om te mogen varen met een plezierboot.

Een Belgisch ICC kan u enkel aanvragen wanneer u beschikt over een Belgisch vaarbrevet en een Belgisch rijksregisternummer.

LET WEL: Dit is geen vervanging van het stuurbrevet, je dient dit steeds te bewaren!

Lees meer over het ICC