Wat met Aangifte rechtspersonenbelasting 2016

Een sportclub opgericht in de vorm van een vzw kan ofwel aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn ofwel aan de vennootschapsbelasting. In principe zal een sportclub onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting aangezien er geen intentie is om op commerciële wijze winsten te behalen. Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelasting, en dus ook het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting, is een strikt wettelijke verplichting. Zelfs wanneer je sportclub oordeelt dat er geen enkele belasting is verschuldigd. In dat geval dient een zogenaamde “nihil-aangifte” te worden ingediend. Sinds 2015 moet je de aangifte digitaal doen (voorheen kon dat ook op papier). Je surft hiervoor naar de applicatie BIZTAX. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig. Indien je problemen kent met het certificaat/je browser, vind je mogelijk hier de oplossing. De uiterste datum van indienen hangt af van je boekjaar en je algemene vergadering. Voor de meeste sportclubs zal dit 30 september zijn, maar je kan hier voor de zekerheid de exacte termijnen bekijken. Overloop de aangifte en kijk of je belastbare inkomsten hebt aan te geven. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de vzw een onroerend goed in eigendom verhuurt, of als de vzw inkomsten uit andere rechtspersonen ontvangt. Het Dynamo Project ontwikkelde een handleiding rechtspersonenbelasting om sportclubs verder te helpen. In de handleiding vind je een concrete opsomming van belastbare inkomsten, alsook een stappenplan met screenshots van de aangifte in BIZTAX. Ook de overheid reikt een handleiding aan.

Achtergrondinformatie

De rechtspersonenbelasting is een inkomstenbelasting. In tegenstelling echter tot de vennootschapsbelasting wordt men niet belast op de winst maar zijn de belastbare inkomsten opgesomd in het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Niet belastbaar in de rechtspersonenbelasting

 • Lidgelden en andere ledenbijdragen
 • Transferbedragen
 • Sponsorinkomsten (zie evenwel “reclamedragers buiten de sportinrichting”)
 • Schenkingen
 • Subsidies
 • Inkomsten uit een bijkomende economische bedrijvigheid
 • Meest voorkomende inkomsten die belastbaar zijn in de rechtspersonenbelasting

Deze opsomming is niet limitatief:

 • Onroerende inkomsten
 • Business seats / loges
 • Concessie cafetaria
 • Televisierechten
 • Reclamedragers buiten de sportinrichting
 • Voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een voertuig
 • Niet-behoorlijk verantwoorde kosten
Bron: Dynamoproject

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:55