Verbindingssluis onderbroken vanaf 16 tot en met 31 augustus - UPDATE

UPDATE ! 

In dit bericht wil Waterwegen & Zeekanaal NV u graag op de hoogte brengen van de vordering van de ingrijpende werken aan de Verbindingssluis te Brugge. De sluis en de wegbruggen over de sluis zijn gestremd voor alle verkeer van 16/08/2016 tot 31/08/2016. De werken aan de sluis worden gecombineerd met onderhoud aan de Boudewijnbrug.
 
Een eerste tussenstap van de werken wordt gevormd door het droogzetten van beide sluishoofden. Hiertoe werden, alvorens het plaatsen van waterkerende schotten dwars in de sluis, zowel de bodem als de wanden van de sluishoofden gestabiliseerd.
 
Een tweede tussenstap wordt gevormd door het verwijderen van de bestaande sluisdeuren en de draaipunten boven en onder water. De bodem van de sluishoofden werd gereinigd, waarna het plaatsen van de nieuwe draaipunten en het aanpassen van de drempels kon aanvangen.
 
De uitvoering is op het punt gekomen dat het plaatsen en afregelen van de nieuwe sluisdeuren eerstdaags zal starten. De krachtswerking, de waterdichting en de beweging van de sluisdeuren zijn vanzelfsprekend uiterst belangrijk.
 
Zodra het moment van opnieuw onderwater zetten van de sluishoofden en het herstellen van de scheepvaart in zicht komt, zal dit gemeld worden.
 

 

 

WenZ herinnert ons aan de eerder aangekondigde werken aan de Verbindingssluis in Brugge. De werken gaan van start op dinsdag 16 augustus en worden – zonder onvoorziene omstandigheden afgerond op woensdag 31 augustus 2016. Tegelijkertijd worden ook werken uitgevoerd aan de Boudewijnbrug, dat is de brug over de Verbindingssluis (R30). Hinder is onvermijdelijk maar door een goede voorbereiding en een strakke werkplanning blijft de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk.

Hieronder alle gegevens nog even kort op een rijtje:

Wanneer? Vanaf 16 tot en met 31 augustus 2016

Wat?

 • Verbindingssluis - grondige renovatie:
 • Vervanging alle sluisdeuren
 • Vernieuwing scharnierpunten
 • Vernieuwing elektromechanica
 • Centralisering bediening van de Boudewijnbrug, fietsers- en voetgangersbrug, de oude spoorbrug en de sluis zelf.
 • Omgevingswerken
 • ·Boudewijnbrug - vervangen van een belangrijk onderdeel van het bewegingsmechanisme.

Waarom?

Door sluizen en bruggen duurzaam te onderhouden en tijdig te herstellen, worden onverwachte onderbrekingen of onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen en wordt hun levensduur aanzienlijk verlengd.

Hinder?

 • Impact op het scheepvaartverkeer:
  • Verbindingssluis: 16 dagen volledige onderbreking voor het scheepvaartverkeer.
  • Warande- en Krakelebrug: Om het verkeer vlot te laten doorstromen worden de spertijden van de Warande- en de Krakelebrug op weekdagen met een uur verlengd (van maandag tot vrijdag: tussen 7.30 en 9.30 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur).
 •  Impact op het wegverkeer:
  • Boudewijnbrug: 16 dagen volledige onderbreking voor het wegverkeer. Dit is enerzijds nodig voor de werken aan het bewegingsmechanisme, anderzijds is dit ook noodzakelijk voor de werken aan de Verbindingssluis omdat enkele sluisdeuren zich onder de brug bevinden.
  • Spoorbrug: Ook een volledige onderbreking van de Spoorbrug is tijdens deze periode noodzakelijk. De Sluisstraat wordt bijgevolg doodlopend ter hoogte van de brug.
  • Fietsers- en voetgangersbrug naast de Boudewijnbrug: Ook een volledige onderbreking van de fietsers- en voetgangersbrug is noodzakelijk.

Minder hinder?

 • Er wordt in het weekend en ’s nachts doorgewerkt om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden.
 • Er worden verschillende werken tegelijkertijd uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Bij deze willen we ons alvast excuseren voor de eventuele hinder tijdens deze werken.

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:55