Uitnodiging Belgian Boat Show - Wetgeving Brandingsporten

Een goed jaar terug werd de herziening van de federale wetgeving op de brandingsporten opgestart. Samen met onder meer de kustbesturen, watersportverenigingen en –federaties, handhavingsdiensten, veiligheidsbeambten en vele andere stakeholders werd nagegaan hoe we tot een duidelijk, transparant en sportief wettelijk kader kunnen komen. Kerndoelstellingen bij dit proces waren administratieve vereenvoudiging, vrije sportmentaliteit, responsabilisering en uiteraard veiligheid. De resultaten van dit proces wensen we jullie graag voor te stellen op de Belgian Boat Show in Flanders Expo Gent op zaterdag 20 februari 2016. Programma 14u – 15u: Toelichting door Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein van de nieuwe ontwerpwetgeving 15u – 16u: Gesprek met diverse stakeholders waaronder West-Vlaams Gouverneur Carl Decaluwé Vanaf 16u: Toegang tot de Belgian Boat Show: Er wordt u toegang geboden tot de Belgian Boat Show met mogelijkheden om kennis te maken met de verschillende standhouders Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen op dit belangrijk event. Aarzel niet om ook uw collega-bestuurders of verenigingen eveneens uit te nodigen. Graag vragen wij u uw aanwezigheid te willen bevestigen vóór 18 februari via info@tommelein.fed.be. Verdere practica (parking, etc.) volgen na inschrijving.

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:55