OVERZICHT VAN EEN VOLLEDIG DOSSIER:

  1. Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (best openen via Internet Explorer, bij Chrome lukt het niet altijd)
    Manueel kunt u het aanvraagformulier invullen via deze pdf.
  2. Kopie van uw brevet(ten)
  3. Kopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart
  4. Recente pasfoto van voldoende kwaliteit
  5. Bijdrage van € 68 (= NIEUWE PRIJS vanaf 1 februari!) storten op het rekeningnummer van VVW vzw:

BE46 4160 0240 0136 met vermelding van ‘ICC en uw naam’

  1. Origineel ondertekend aanvraagformulier met bijlagen bezorgen aan:

VVW vzw, Beatrijslaan 25 te 2050 Antwerpen

www.vvw.be   info@vvw.be   tel 03 219 69 67