Aanvraag ICC

Wat is een ICC?
Het Internationaal Certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig, kortweg ICC, is een internationaal vaarbewijs in bankkaartformaat, onbeperkt geldig in duur, waarmee u in de meeste Europese landen mag varen met een pleziervaartuig.

Het ICC kan aangevraagd worden op basis van een Belgisch vaarbrevet, zonder dat u daar een bijkomend examen hoeft voor af te leggen.

Wie kan een ICC bekomen?
U kan een Belgisch ICC bekomen wanneer aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. u beschikt over een gepast Belgisch vaarbrevet;
2. én u heeft een Belgisch rijksregisternummer.

U kan uw ICC-aanvraag indienen bij VVW vzw, een door de overheid aangewezen organisatie. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit controleert de aanvraag en laat het ICC opmaken. VVW vzw bezorgt het ICC na enkele weken bij u thuis.

Het aanvraagformulier invullen:
Het aanvraagformulier kan u hier* downloaden (opent in nieuw tabblad, daarna downloaden en openen in Acrobat Reader).
U vult het aanvraagformulier bij voorkeur elektronisch in. Manueel kan echter ook (via deze .pdf*).
*Wanneer u ons het aanvraagformulier doorstuurt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Het formulier bevat volgende rubrieken:

 1. Persoonsgegevens: vul deze in zoals vermeld op uw identiteitskaart.
 2. Vaarbevoegdheid: kruis alle Belgische vaarbewijzen aan waarover u beschikt. Vermeld tevens het nummer ervan.
 3. Resultaat Type: er zijn verschillende types ICC’s:
  • ICC I (Inland) voor het varen op binnenvaartwegen
  • ICC C (Coastal) voor het varen op kustwateren
  • ICC IC voor het varen op kust- en binnenwateren

Het type ICC verschilt naargelang het Belgisch vaarbrevet waarover u beschikt: 

Belgisch vaarbewijs

Type van ICC dat behoort bij het brevet waarover u beschikt

Algemeen Stuurbrevet

IC

Beperkt Stuurbrevet

I

Brevet Yachtman

C

Brevet Yachtnavigator

C

Vaarbewijs A Binnenvaartwegen

IC

Vaarbewijs B Binnenvaartwegen

I

Rijnpatent

IC

4. Keuze ICC: duid aan voor welk type boot u een ICC wenst aan te vragen:

 • voor motorboten (ICC M)
 • voor zeilboten (ICC S)
 • voor beide (ICC MS)

De optie motorboten kan zonder bijkomende voorwaarden aangeduid worden.

5. Indien u voor zeilboten (S), of voor motorboten en zeilboten (MS) een ICC aanvraagt, dient u het bijkomende vak zo volledig mogelijk in te vullen. U bent verplicht te verklaren dat u over voldoende praktijkervaring zeilen beschikt.

6. Druk het formulier af, dateer en onderteken.

 Een overzicht van een volledig dossier:
1. Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
2. Kopie van uw brevet(ten)
3. Kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart
4. Recente pasfoto van voldoende kwaliteit, 35mm x 45 mm op witte achtergrond
5. Bijdrage van €68 (= NIEUWE PRIJS vanaf 1 februari!) storten op het rekeningnummer van VVW vzw:

IBAN: BE46 4160 0240 0136
BIC: KREDBEBB
Mededeling: ICC gevolgd door uw naam en voornaam

Origineel ondertekend aanvraagformulier met bijlagen versturen naar:

VVW vzw
Beatrijslaan 25
2050 Antwerpen           

Meer info?      
Britt Ceulemans
03 219 69 69
Britt@vvw.be

 

Download hier het aanvraagformulier.

(opent in nieuw tabblad, daarna downloaden en openen in Acrobat Reader)