Het Belgisch Stuurbrevet en het ICC

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf een lengte van 15 meter en/of een door motor voortbewogen pleziervaartuig dat, ongeacht de lengte, sneller kan varen dan 20km/u.

Er bestaan 2 soorten stuurbrevetten:
  • Het beperkt stuurbrevet: geldig voor alle Belgische binnenwateren uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
  • Het algemeen stuurbrevet: geldig voor alle Belgische binnenwateren.

Meer info         

ICC (Internationaal vaarbewijs)

Het ICC is een document, vergelijkbaar met uw identiteitskaart, waarmee u in het buitenland kan aantonen dat u over de nodige brevetten beschikt om te mogen varen met een plezierboot.

Een Belgisch ICC kan u enkel aanvragen wanneer u beschikt over een Belgisch vaarbrevet en een Belgisch rijksregisternummer.

Een ICC kan u aanvragen door ons een volledig dossier te bezorgen.

Lees meer over het ICC

ICC - internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig