Nieuw decreet op de sportfederaties goedgekeurd

Op 1 juni werd een nieuw decreet voor de sportfederaties in Vlaanderen gestemd. Het doel is om sportfederaties te stimuleren om zich efficiënter te organiseren en meer doelgericht te werken. De sporter staat hierbij centraal. “Elke sporter, of het nu een jong toptalent, dan wel een eerder ietwat grijzer wordende senior is, moet bediend worden via het sportaanbod die via dit decreet ondersteund zal worden. Het uitgangspunt van dit decreet is dan ook niet het doorvoeren van zoveel mogelijk fusies, maar wel werk maken van een verantwoorde rationalisatie van het sportfederatielandschap, een idee waar ook de sportfederaties zelf achter staan, en waarbij door middelen efficiënter en effectiever in te zetten het de bedoeling is om de ‘administratieve overhead’ te beperken, waardoor vrijgekomen middelen meer dan vroeger geïnvesteerd kunnen en zullen worden in het sportaanbod zelf, én zodoende ten goede zullen kunnen komen van de sporter zelf”. Op de teksten van de Uitvoeringsbesluiten is het nog even wachten. Het doel van de inrichtende macht was om te komen tot 1 unisportfederatie per sporttak. Onder het vorige decreet waren er nog 63 gesubsidieerde federaties voor 38 gesubsidieerde sporttakken. Het nieuwe decreet is vanaf 1 januari 2017 van kracht. Meer info bij Dirk Riemaeker.

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:55