Herstellingswerken aan de keersluis K2 ter hoogte van de Snepkaai in Gent

De sluisdeuren van de keersluis K2, dat is de sluis ter hoogte van de Snepkaai, zijn dringend aan vervanging toe. Deze sluis is één van de drie keersluizen die bij hoogwater gebruikt worden om de binnenstad van Gent te beschermen tegen wateroverlast. Deze werken zijn dus erg belangrijk en noodzakelijk. De werken starten op vrijdag 13 november dit is tevens de eerste dag van de waterpeildaling, zie onder) en duren, zonder onvoorziene omstandigheden tot eind januari 2016. Tijdens de werken worden de deuren uit de sluis gehaald en komen er schotbalken in de plaats. Gedurende deze periode is er geen doorvaart door de sluis mogelijk. Er zijn enkele alternatieven: - Rondvaren via E3-sluis in Merelbeke: bij dit alternatief is het belangrijk om rekening te houden met de beperkte doorvaartbreedte tot 5m ter hoogte van de Waalse Krook. - Rondvaren via de K1-sluis in Evergem: bij dit alternatief is het belangrijk om rekening te houden met de waterpeildaling (zie onder). De werken worden bewust buiten het pleziervaartzeizoen uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Jaarllijkse waterpeildaling van de Gentse binnenwateren De jaarlijkse waterpeildaling start dit jaar op vrijdag 13 november 2015 omstreeks 6 uur. Het waterpeil van de Gentse binnenwateren (de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, de Muinkschelde en de Boven-Schelde) zal vermoedelijk in de loop van vrijdag 13 november 2015 met 50 cm gedaald zijn. Dit waterpeil zal aangehouden worden tot en met maandag 23 november 2015 omstreeks 16.00 u. Op dat moment wordt actie ondernomen om het water terug op zijn normale peil te brengen. De toegelaten diepgang voor bootjes wordt tijdens de gehele duur van de waterpeildaling eveneens verminderd met 50 cm. Waterwegen en Zeekanaal NV Claudia Van Vooren, Communicatieverantwoordelijke Claudia.vanvooren@wenz.be 09 292 12 24

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:56