Concessie watersportcomplex De Haan beslist

De Windhaan won begin 2013 de openbare aanbesteding voor de uitbating van het nieuwe watersportcomplex op het strand in De Haan. Ondanks de bevestiging op 19 maart 2013 werd de toekenning een paar weken later ingetrokken. Oorzaak was een heel bedenkelijke lastercampagne van de 2 verliezende partijen die het gemeentebestuur danig heeft doen twijfelen dat ze zich genoodzaakt voelde om tot deze beslissing te komen. De Windhaan startte een gerechtelijke procedure bij de Raad van State om het dossier te laten onderzoeken en deze onterechte beslissing te laten vernietigen. Op 17 maart 2015 verklaarde de Auditeur van de Raad van State dat onze vraag tot nietigverklaring gegrond en terecht was.

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:56