Beleidsplan 2017 – 2020 in de steigers

Het nieuwe decreet voor de sportfederaties staat in de steigers en wacht alleen nog op de uitvoeringsbesluiten. Dit decreet zou in voege gaan op 1 januari 2017. Enkele peilers van dit nieuwe decreet zijn: - De sporters staan centraal niet de structuren - Slechts één sportfederatie per sporttak - Subsidies op basis van Kwaliteit en kwantiteit - Vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid - Minder administratieve rompslomp Om de recreatieve werking van de federatie in de toekomst te bestendigen wordt nu al hard gewerkt door het team van VVW-Recrea aan het beleidsplan 2017 - 2020 door deelname aan het begeleidingstraject van de Vlaamse Sportfederatie. Deelname hieraan geeft de medewerkers nuttige input om de kansen die het nieuwe decreet biedt aan te grijpen. Ook binnen de Raad van bestuur van de federatie wordt het stramien voor de toekomstige werking voorbereid.

Laatst aangepast: 19/12/2018 11:42:56